[Tự học Django] – Bài 4: Cài đặt SQLite Manager

Video is ready, Click Here to View ×


Link download firefox:

Link download SQLite Manager Add-on:

Tiếng hơi nhỏ mọi người thông cảm. Dùng tai nghe và max volume thì nghe rõ hơn!

Facebook: facebook.com/phuc1212123 hoặc facebook.com/nguyen.hoangphuc.289

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*